กศน.ตำบลบางภาษี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ประถม ม.ต้น และม.ปลายประจำภาคเรียนที่1/2555ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม นำความรู้สู่การคิดเป็น วิสัยทัศน์ : กศน.ตำบลบางภาษี จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ สู่วิถีชีวิตพอเพียง


วิชาชีพระยะสั้น

   การพับดอกไม้จากใบเตยหอม
 ฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ หมู่ 5

 การสานซุ้มประดับจากใบมะพร้าว